Liitumistingimused

Liitumistingimused

Annan käesoleva liikmeksastumise avalduse esitamisega nõusoleku minu liikmeksastumise avaldusel olevate isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja on Erakond Rahva Tahe.

Erakond töötleb isikuandmeid erakonna liikmeks astumise avalduse lahendamiseks, erakonna registreerimiseks vajalike toimingute tegemiseks, erakonna liikmete arvestuse ja nimekirja pidamiseks ning erakonna tegevust puudutavate teadete edastamiseks.

Erakond edastab kooskõlas õigusaktide nõuetega õigusaktide kohaselt nõutavad isikuandmed kohtu registriosakonnale.

Liikmeksastumise avalduse mitterahuldamise korral säilitab erakond isikuandmeid 6 kuu jooksul alates liikmeksastumise avalduse lahendamisest.

Liikmeksastumise avalduse rahuldamise korral säilitab erakond isikuandmeid kogu Teie erakonna liikmeks oleku perioodi jooksul ning 6 kuu jooksul alates erakonna liikmeks oleku lõppemisest.

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks võib isikuandmete säilitamine toimuda eespool nimetatust pikema perioodi jooksul vastavalt asjakohaste õigusaktide nõuetele. Teie peamised õigused isikuandmete töötlemisel on: saada erakonnalt informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta; nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist; nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, nende avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist, kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud ; pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitseinspektsiooni (Väike – Ameerika 19, Tallinn, telefon 627 4135, e-post info@aki.ee) või kohtu poole; võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu eelnenud isikuandmete töötlemisele).